top of page

אחריות

אנו גאים להציע אחריות ל-6 חודשים על המוצרים שלנו, מכיוון שהם עומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר בשוק.

 

נא לשמור עותק של אישור ההזמנה וחשבונית המס כהוכחת רכישה. תצטרך אותם כדי להגיש בקשה להחזר.

 

ללא מסמכים אלה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לדחות כל בקשה במסגרת אחריות זו. שימו לב שהאחריות תקפה רק לרוכש המקורי ואינה ניתנת להעברה.

 

מה מכסה האחריות?

אחריות זו מכסה כל נזק משמעותי למוצרים הנובע משימוש נכון. המוצרים צריכים לשמור על צורתם הטבעית בתוך תקופת האחריות. על הפריט להיות באותו מצב כפי שהתקבל, ללא נזקים גלויים, שריטות, ועליו לכלול את כל הרכיבים שהגיעו באריזה המקורית (מכשיר, מטען, מדריך למשתמש ומדבקות). תנאים אלו חלים גם על האריזה, שעליה להיות מקורית.

 

מה האחריות לא מכסה?

 

העדפות נוחות אישיות.

שימוש מופרז.

התעללות פיזית או נזק למוצר.

כוויות, חתכים, קרעים, נזקי נוזלים או כתמים.

עובש, לכלוך, כתמים או ריחות הנובעים מטיפול לא נכון במוצר.

כל טענה שלא הוגשה על ידי הרוכש המקורי.

מתי מסתיימת האחריות?

6 חודשים מיום הרכישה.

 

כדי להגיש בקשת אחריות, נא לשלוח:

 

תיאור קצר בכתב ותמונה של הבעיה או המצב שלדעתך מהווים פגם.

הוכחת רכישה (כגון מספר ההזמנה שלך, תמונה של אישור ההזמנה או חשבונית מס) אלינו לכתובת etzofficial.firm@gmail.com.

לפי שיקול דעתנו הבלעדי, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבקש תמונות ומידע נוספים לפני קבלת בקשה ספציפית במסגרת אחריות זו.

 

מה קורה כשאנחנו מקבלים את זה ממך?

 

אנו נסקור את כל הראיות שהתקבלו לגבי בקשת האחריות.

לאחר שיהיו לנו הראיות הנדרשות, נחליט אם האחריות מכסה את הבקשה.

אם נקבע שהבקשה שלך מכוסה על ידי האחריות, נשלח לך מוצר חדש בתמורה.

מה אם אני רוצה החזר?

אחריות זו אכן מזכה אותך בהחזר. יגבו דמי ביטול בסך 5% מהעסקה או 100 ₪ (הנמוך מביניהם). ETZ תחזיר בתוך כ-45 ימי עסקים מהחזרת המוצר בניכוי דמי הביטול. עלויות ההחזרה מוטלות על הרוכש, וההחזר אינו כולל דמי משלוח. במקרה של החזרת מוצר, המזמין אחראי לשלוח את המוצר בחזרה לכתובת המקור ולשאת בכל עלויות נוספות.

ETZ

דוא"ל: etzofficial.firm@gmail.com

וואטסאפ: 077-9707099

 

ציות לחוק: מדיניות זו כפופה לשינויים על מנת לעמוד בכל העדכונים בחוק הגנת הצרכן הישראלי.

bottom of page